Twitter-Icon Home-Icon Mail-Icon Facebook-Icon Flickr-Icon New-Logo

By CELF, Jun 2 2021 02:15PM

We are really pleased to welcome Restorative Yoga with Half Moon Wellbeing to Centre Celf. Classes will run on a Monday evening from 7.30 - 8.30pm. Please see information below for more details.
By CELF, Apr 7 2021 05:15AM

We are thrilled to announce a new project, funded by The Heritage Lottery, which will take place in Llandrindod Wells at the beginning of May. Keep an eye on our social media pages over the next couple of weeks for more details.


By CELF, Mar 19 2021 07:13AM

‘sblash o gelfyddyd, lliw a barddoniaeth mewn amserau anodd’


Bydd Celf o Gwmpas, elusen gelfyddyd ac iechyd hir sefydlog wedi ei lleoli yn Llandrindod, Powys, yn trefnu gosodiad celf awyr agored parhaol mawr ynghanol Llandrindod ar 23ain o Fawrth. Ariennir y gwaith yn rhannol gan arian a weinyddir gan Gyngor Sir Powys a'i gefnogi gan Bargain Buys. Bydd y gwaith yn cynnwys saith o baneli mawr yn ymestyn dros bellter o ryw wyth deg metr, yn dangos rhai safleoedd allweddol ac adeiladu yn Llandrindod. Yr artist yw Andrew Smith sydd wedi ymgymryd â phrosiectau celfyddydol cymunedol yng Nghaerdydd a dinasoedd Ewropeaidd arall ac roedd yn cyn Gyfarwyddwr celfyddyd gain ym Mhrifysgol Bangor.


Yn ychwanegol, mae Celf o Gwmpas wedi cael ei ariannu i gyflogi bardd a fydd yn treulio ei amser yn y dref, i siarad â phobl leol a cheisio dal naws y dref a’i phensaernïaeth Fictoraidd hyfryd.


Cysylltwch

gyda Paul Jays

01597 850306

07931860717


WELCOME TO OUR BLOG: