Twitter-Icon Home-Icon Mail-Icon Facebook-Icon Flickr-Icon New-Logo

By CELF, Sep 7 2021 04:59PM
Due to IT issues, which meant there was a short turn around for applications to be in for our recent Job opportunities, the trustees have decided to extend the deadline. The new deadline is 8am Monday 11th October 2021. Shortlisting will be on the 11th October and the interviews will be on Monday 18th October for the Front of House assistant and Wednesday 20th October for the Celf Space development officer.


Information about the positions, application notes and forms are available on the Opportunities page of our website.


Oherwydd materion TG, golyga bod gweithdroad byr ar gyfer ceisiadau i’w cyflwyno ar gyfer cyfleon ein Swyddi diwedda. Felly, mae’r ymddiriedolwyr wedi penderfynu ymestyn y dyddiad cau. Y dyddiad cau newydd yw 8am fore Llun 11eg Hydref 2021. Caiff y rhestr fer ei dewis ar 11eg Hydref a chynhelir y cyfweliadau ar ddydd Llun 18eg Hydref ar gyfer swydd Cynorthwyydd Blaen Tŷ a dydd Mercher 20fed Hydref ar gyfer Swyddog Datblygu Lle Celf.


Mae manylion am y swyddi, nodiadau gwneud cais a ffurflenni ar gael ar dudalen Cyfleon ar ein gwefan.


----------


A Business Development Officer for our Celf Spaces Project


14 hours per week. Contract to 31st March 2022 (Potentially on-going depending on the growth of the project) (£14.66 ph)

Taking our exciting new project forward – involves building new connections potentially across Wales, using your marketing and inspirational skills and having a focussed, efficient approach to project management


Interviews 20th October 2021


A Front of House Assistant

Based in our Centre in Llandrindod Wells.

You will be responsible for taking and manging booking enquires for our meeting room plus a range of routine office duties


8 hours a week – days to be discussed. Contract to 31st March 2022

(£10.50 ph)


Interviews 18th October 2021


For applications packs please visit our website

www.celfogwmpas.org
----------------------Swyddog Datblygu Busnes ar gyfer ein Prosiect Lle Celf


14 awr yr wythnos. Cytundeb tan 31ain Mawrth 2022 (Yn barhaus o bosibl yn dibynnu ar dwf y prosiect) (£14.66 ya)

Bwrw ymlaen â'n prosiect newydd cyffrous - mae'n cynnwys adeiladu cysylltiadau newydd o bosibl ar draws Cymru, defnyddio'ch sgiliau marchnata a sgiliau ysbrydoledig a chael dull effeithlon, gyda ffocws o reoli prosiectau.


Cyfweliadau 20eg Hydref 2021Cynorthwyydd Blaen i'r Tŷ

Wedi ei lleoli yn ein Canolfan yn Llandrindod.

Byddwch yn gyfrifol am gymryd a rheoli ymholiadau llogi ar gyfer ein hystafell gyfarfod ynghyd ag ystod o ddyletswyddau swyddfa arferol.


8 awr yr wythnos – diwrnodau i’w trafod. Cytundeb tan 31ain Mawrth 2022


(£10.50 ya)


Cyfweliadau 18eg Hydref 2021


Am becynnau cais ymwelwch â’n gwefan

www.celfogwmpas.org

By CELF, Jul 23 2021 10:12AM

We have an exciting selection of free activities at Centre Celf over the summer holidays. These include a full day mosaic class, cardboard creations, marbling and a three week drawing class for beginners and people who would like to improve their drawing.

These activities are available free of charge to any young person up to the age of 25.


We are also really excited to take our 'Trailer Art' out and about in Llandrindod Wells, working alongside Llandrindod Working Well together. One day every week, for 4 weeks, we will be at a different location in Llandrindod Wells, giving young people the opportunity to try out a different artistic skill.


For more information on what’s available please go to our Whats on page and look at Creative Classes. We will also be posting information on our facebook page.


If you would like to book a place for any of these activities then please email [email protected] or ring 01597 822777

By CELF, Jun 18 2021 01:17PM

Celf o Gwmpas Artists Network has gone from strength to strength over the last 4 years. With the success of the annual exhibition going on to Theatre Brycheiniog two years ago and then the prize winning Advent calendar window at the old Bradley Hardware store in Llandrindod Wells last Christmas, we are proud of our achievements and want to continue to grow, encouraging and supporting local artists.


The last week of June this year the Network are spreading their Art all around the town. We will be taking over the town notice boards and filling them with art work in order to promote the launch of our Facebook group. We are also putting art back into the Beaufort building on Temple Street, where Celf o Gwmpas used to be based.


The Beaufort is going to be occupied by working artists, as Celf o Gwmpas provides the Network with much needed, reasonably priced studio space, creating an artists hub where the Network can support each other, grow and plan events. For the publics enjoyment there will be an ever-changing window gallery promoting the Artists who work there.


If you would like to join the Network and get involved with the studio space and future events or simple find out more about our Artists check out the Network page on this site.
By CELF, Jun 9 2021 02:04PM

Mae Celf o Gwmpas yn elusen celfyddydau cymunedol wedi'i lleoli yn Llandrindod, Powys, sydd ag ymrwymiad cryf i gynhwysiant, cyfranogiad ac amrywiaeth. Rydym yn creu prosiectau, arddangosfeydd a chyfleoedd preswyl sy'n cynnig cyfleoedd i gymryd rhan, datblygu arferion artistig a chefnogi cynhwysiant cymdeithasol.


Ers 1997 mae Celf o Gwmpas wedi datblygu dealltwriaeth sylweddol o anghenion a dyheadau ein cyfranogwyr. Mae’r ddealltwriaeth hon i’w gweld yn ein gwerthoedd ac yn ein gwaith parhaus gydag oedolion, pobl ifanc a phlant. Rydym yn parhau i gynhyrchu a chreu trwy raglen hyfforddi a gweithdai arloesol, arddangosfeydd oriel, dangosiadau a pherfformiadau.


Ar hyn o bryd, rydym yn edrych i benodi aelodau newydd i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr. Mae croeso arbennig i ymgeiswyr a fydd yn dod ag amrywiaeth ychwanegol i'r bwrdd gan ategu at sgiliau’r ymddiriedolwyr presennol. Rydym ni’n chwilio am ymddiriedolwyr sydd â sgiliau a/neu brofiad mewn cyllid elusennol, cefndir mewn gweinyddu’r celfyddydau a siaradwyr Cymraeg yn benodol.


Nid oes angen profiad blaenorol o fod yn ymddiriedolwr - gallwch ddarganfod mwy am y rôl ar wefan y Comisiwn Elusennau ar www.gov.uk


Os oes gennych ddiddordeb bod yn ymddiriedolwr Celf o Gwmpas, ac eisiau rhagor o wybodaeth, e-bostiwch [email protected] gydag “Ymddiriedolwyr newydd” fel pwnc y neges, ynghyd â’ch manylion cyswllt a bydd ein cadeirydd, Paul Jays mewn cysylltiad.

WELCOME TO OUR BLOG: