Twitter-Icon Home-Icon Mail-Icon Facebook-Icon Flickr-Icon New-Logo

By CELF, Apr 7 2021 05:15AM

We are thrilled to announce a new project, funded by The Heritage Lottery, which will take place in Llandrindod Wells at the beginning of May. Keep an eye on our social media pages over the next couple of weeks for more details.


By CELF, Mar 19 2021 07:13AM

‘sblash o gelfyddyd, lliw a barddoniaeth mewn amserau anodd’


Bydd Celf o Gwmpas, elusen gelfyddyd ac iechyd hir sefydlog wedi ei lleoli yn Llandrindod, Powys, yn trefnu gosodiad celf awyr agored parhaol mawr ynghanol Llandrindod ar 23ain o Fawrth. Ariennir y gwaith yn rhannol gan arian a weinyddir gan Gyngor Sir Powys a'i gefnogi gan Bargain Buys. Bydd y gwaith yn cynnwys saith o baneli mawr yn ymestyn dros bellter o ryw wyth deg metr, yn dangos rhai safleoedd allweddol ac adeiladu yn Llandrindod. Yr artist yw Andrew Smith sydd wedi ymgymryd â phrosiectau celfyddydol cymunedol yng Nghaerdydd a dinasoedd Ewropeaidd arall ac roedd yn cyn Gyfarwyddwr celfyddyd gain ym Mhrifysgol Bangor.


Yn ychwanegol, mae Celf o Gwmpas wedi cael ei ariannu i gyflogi bardd a fydd yn treulio ei amser yn y dref, i siarad â phobl leol a cheisio dal naws y dref a’i phensaernïaeth Fictoraidd hyfryd.


Cysylltwch

gyda Paul Jays

01597 850306

07931860717


By CELF, Mar 19 2021 07:11AM

‘a splash of art, colour and poetry in difficult times’


Celf o Gwmpas, a well established arts and health charity based in Llandrindod Wells, Powys, will be putting in place a major permanent outdoor art installation in the centre of Llandrindod Wells on the 23rd March. The work is partially funded by money administered by Powys County Council and supported by Bargain Buys. The work will consist of seven large panels stretching over a distance of some eighty metres, depicting some of the key sites and buildings of Llandrindod Wells. The artist is Andrew Smith who has undertaken community arts projects in Cardiff and other European cities and was former Director of fine art at Bangor University.


In addition, Celf o Gwmpas have been funded to employ a poet who will be spending time in the town, speaking to local people and trying to capture the essence of the town and its wonderful Victorian architecture


Contact

Paul Jays

01597 850306

07931860717
WELCOME TO OUR BLOG: